• Home
  • Tips voor scrum op de werkvloer

Tips voor scrum op de werkvloer

september 15, 2017 11:22 am | Door admin

“Scrum”, “Agile”, “Activity Based Working”; deze termen zijn niet meer weg te denken uit het huidige bedrijfsleven. Meer en meer organisaties gaan werken op basis van Scrum, waardoor de behoefte aan een flexibele werkomgeving groeit. Hoe is Scrum op een slimme, concrete en bruikbare manier in te zetten en wat vraagt het van een werkomgeving?

Scrum: wat is het?
De behoefte aan flexibele werkomgevingen en nieuwe manieren van werken neemt toe. Nieuwe methodes worden in veel organisaties omarmd. Eén van deze nieuwe en populaire werkmethodes is Scrum.

Bij Scrum zijn de teams volledig zelfsturend en ligt de focus op productieve, snelle en concrete output. Een Scrum-team bestaat uit drie rollen: een product owner, een master en natuurlijk het team zelf. Door te werken in miniprojecten (sprints) wordt er snel en concreet resultaat geleverd. Daarvoor is een flexibele en dynamische werkomgeving van belang. Hoe ziet dit eruit en hoe faciliteer je een Scrum-proof werkomgeving als werkgever?

whiteboards

Wat vraagt Scrum van een werkomgeving?
Scrum valt of staat met de werkomgeving. Om succesvol te zijn met Scrum, moet de werkomgeving Agile op alle vlakken ondersteunen en teams op een zo productief en efficiënt mogelijke manier faciliteren. De fases in het proces moeten namelijk zichtbaar zijn, evenals de teamleden zelf.

De werkomgeving moet daarom flexibel zijn en zo dynamisch mogelijk meebewegen met het team en het project. Bij Scrum zijn de meetings kort, efficiënt, proactief en staand.

Zo moet de “Daily Stand Up” (de dagelijkse bijeenkomst) met statafels gefaciliteerd worden en moeten er naast dynamische meeting ruimtes ook concentratieplekken gefaciliteerd worden. Must haves voor Scrum in de werkomgeving zijn daarom flexibele ruimtes voor samenwerking, concentratieplekken, whiteboards, scrum-wanden, videowanden, post-its, stiften etc.

Stand-up meeting

4 tips voor een scrum-proof werkomgeving

  • 1: Creëer dynamische werk- en overlegplekken

Om zo efficiënt mogelijk te kunnen scrummen moet de werkomgeving dit optimaal ondersteunen. Dit kan door creatieve, dynamische, open en lichte plekken die de productiviteit en creativiteit van de teams op hoog niveau stimuleren.  Scrum teams communiceren namelijk weinig digitaal en met name offline via papier met post-its, whiteboards etc.

  • 2: Zorg voor een flexibele inrichting

Door verschillende Scrum teams moet er ingespeeld kunnen worden op verandering in bezetting. De grootte van de teams kan namelijk snel wisselen waardoor er ter plekke op- en afgeschaald moet kunnen worden. Inrichtingswensen veranderen daardoor ook op hoog tempo!

  • 3: Combineer individuele en Scrum (groeps)werkplekken

Bij het horen van Scrum denk je in eerste instantie waarschijnlijk aan groepjes mensen die staand overleggen. Echter wordt er bij Scrum ook op individueel niveau aan persoonlijke taken gewerkt, ook dit moet dus ondersteund worden door de werkomgeving.

  • 4: Zorg voor aparte concentratieplekken.

Om bovenstaande nog beter te ondersteunen, zijn concentratieplekken ook van belang. Plekken waar je je even volledig kunt afzonderen van de omgeving, waar je even helemaal op je eigen werkzaamheden gefocust kunt zijn.

Voordelen van Scrum in de werkomgeving

  • Door interactie verhoogt de effectiviteit van het team aanzienlijk;
  • Verhoogt het werkplezier en daarmee productiviteit;
  • Iedere 2-4 weken kan er een project opgeleverd worden;
  • Inzicht en transparantie van collega’s met betrekking tot de voortgang van het project;
  • Alleen uitbouwen wat daadwerkelijk nodig is.
Share Ahrend to your world:
Blijf op de hoogte
Mis geen enkele blog, blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Ahrend